Διεύθυνση:
Παναγιώτου Αναγνωστοπούλου 44
τ.κ. 106 73, Κολωνάκι
Αθήνα

Τηλέφωνο:
+30 210 3647 397

E-mail:
info@tsolakidislaw.gr

Ιστοσελίδα:
www.tsolakidislaw.gr

Χάρτης: