Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. Η ενασχόλησή μας καταλαμβάνει τόσο τα παραδοσιακά πεδία (αστικό δίκαιο, δίκαιο των εμπορικών εταιρειών, τραπεζικό δίκαιο), όσο και σύγχρονα αντικείμενα ρύθμισης (δίκαιο του κτηματολογίου, δίκαιο της ενέργειας, μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τόσο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και τη δικαστική και διαιτητική διεκδίκηση απαιτήσεων.

Ειδικότερα:

  • παρέχει υπηρεσίες συνιστάμενες στην ανάλυση του θεσμικού πλαισίου, τον σχεδιασμό της νομικής οργάνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την κατάρτιση και διαπραγμάτευση συμβατικών κειμένων
  • εκπονεί εξειδικευμένες γνωμοδοτήσεις επί νομικών ζητημάτων, είτε στο πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης διαφορών και υποβοήθησης επιχειρηματικών αποφάσεων, είτε προς κατάθεση ενώπιον δικαιοδοτικών οργάνων επί εκκρεμών διαφορών
  • παρίσταται για λογαριασμό αιτούντων ή αμυνομένων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμών
  • συνδράμει στη διαιτητική επίλυση διαφορών, στο πεδίο τόσο της εσωτερικής όσο και της διεθνούς διαιτησίας, ενεργώντας ως νομικός παραστάτης διαδίκου μέρους. Ο Επ. Καθηγητής Ζαφ. Τσολακίδης ασκεί επίσης καθήκοντα διαιτητή ή νομικού εμπειρογνώμονα

Επικοινωνία: info@tsolakidislaw.gr