Άρειος Πάγος: Ευθύνη διαχειριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1425/2017 απόφαση του Α2 τμήματος, ο διαχειριστής ιστοσελίδας δεν έχει αντικειμενική ευθύνη για τυχόν δυσφημιστικά σχόλια διαφόρων χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα αυτή. Ως προς τη φιλοξενία σχολίων σε ιστοσελίδα, εφαρμοστέο τυγχάνει το ΠΔ 131/2003, σύμφωνα με το οποίο ο ιδιοκτήτης ιστοτόπου είναι φορέας παροχής υπηρεσίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ως εκ τούτου δε φέρει προληπτική ευθύνη για τις πληροφορίες και τα σχόλια που αναρτούν οι ενδιαφερόμενοι-επισκέπτες (αποδέκτες της υπηρεσίας), παρά μόνον εάν και εφόσον του επισημανθεί ότι δημοσιεύονται παράνομες πληροφορίες και δεν τις αποσύρει ταχέως ή δεν καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη. Αντιθέτως, δεν τυγχάνει εφαρμοστέα η νομοθεσία περί αστικής ευθύνης του Τύπου ως προς τη φιλοξενία σχολίων σε ιστοσελίδες.