Άρειος Πάγος: Ευθύνη διαχειριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1425/2017 απόφαση του Α2 τμήματος, ο διαχειριστής ιστοσελίδας δεν έχει αντικειμενική ευθύνη για τυχόν δυσφημιστικά σχόλια διαφόρων χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα αυτή. Ως προς τη φιλοξενία σχολίων σε ιστοσελίδα, εφαρμοστέο τυγχάνει το ΠΔ 131/2003, …

Δημοσίευση του ν. 4512/2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 5/17.1.2018) ο Νόμος 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». Στις ρυθμίσεις του περιλαμβάνονται ζητήματα μεγάλου ενδιαφέροντος για το ιδιωτικό δίκαιο. Ανεξαρτήτως της αξιολόγησης του ουσιαστικού …

Επιστημονική Ημερίδα ΕΜΕΟΔ: «Η διαιτησία στις σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές»

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017 9.30-18.30 Τράπεζα της Ελλάδος, Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, Εδουάρδου Λω και Σταδίου (απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας). Για το πρόγραμμα της ημερίδας:  Πρόγραμμα ΕΜΕΟΔ 3-11-17

Απόφαση ΔΕΕ (C 186/16) για τους ΓΟΣ δανείων σε ξένο νόμισμα

Στις 20/9/2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. C 186/16 απόφαση του ΔΕΕ (Ruxandra Paula Andriciuc κ.λπ. κατά Banca Românească SA ) το οποίο, στο πλαίσιο σχετικού προδικαστικών ερωτημάτων έκρινε αναφορικά με τις ειδικότερες επιταγές τριών άρθρων της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ στην περίπτωση ΓΟΣ …